Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

MESLEKİ SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığı mevzuat tanımı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğra­dığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. En genel ve kolay anlaşılacak tanım ise belli mesleklerde toplumun diğer kesimlerine göre daha sık rastlanan hastalık türlerine meslek hastalığı denir. İşveren veya iş sağlığından sorumlu kişiler işyeri çalışanlarının hastalıklarını takip ederek bile iş

Asbest Nedir?

ASBEST NEDİR? Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir doğal silikat mineralidir. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ısıyı ve elektriği yalıtması, sürtünmeye ve asit gibi maddelere dayanıklı olması nedeniyle sihirli mineral olarak tanınmaya başlanmıştır. Fakat 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra insan sağlığına önemli zararlar veren kanserojen bir madde olduğunun tespit edilmesi ile asbest maddesi için öldürücü toz tanımlaması yapılmıştır. Asbest Türleri Beyaz Asbest: Beyaz asbest olarak bilinen krisotil, yılantaşından elde edilir. Dünyada çıkarılan asbesttin %95’i krisotil türü asbesttir. Birçok ülkede kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Oldukça esnek