hastane tıbbi atıklarında alınması gerekli tedbirler

Tıbbi Atık İle İlgili Tedbirler

4.Tıbbi Atık İle İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Tıbbi atık Sağlık kuruluşlarındaki faaliyetler esnasında üretilen, Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları, Kan, kan ürünleri ve bunlarla bulaşmış nesneler, Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven ve benzeri), Diyaliz atıkları (ekipmanlar), Karantina atıkları, Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri, Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar ve benzeri atıklar (insani patolojik atıklar),