mühürlü işyerinde üretim yasağı

İşyerlerinde İşin Durdurulması

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİNDE DURDURMA NEDEN YAPILIR VE SÜREÇ NASIL İŞLER? İşyeri neden durdurulur? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25 inci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan “İşyerlerinde İşin Durdurulması na Dair Yönetmelik” madde 7’de belirtildiği üzere aşağıda belirtilen 3 sebepten dolayı işyerinde iş müfettişlerinin denetimleri sonucu işyerinin bir bölümünde ya da tamamında iş durdurulur. İşyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş