radyoloji görüntüleme çalışmalarında alınacak tedbirler

Radyoloji / Görüntüleme Üniteleri

2.    Radyoloji / Görüntüleme Üniteleri Radyasyon, radyoloji boşlukta düz bir çizgi boyunca yayılım gösteren enerjilerdir. Bu enerjiler radyolojide iki ana grupta kullanılmaktadır. Birinci grupta kullanılan enerjiler elektromanyetik radyasyonlardır. Bunlar x-ışınları (röntgen, anjiografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, skopi v.b) gama ışınları nükleer tıpta radyo dalgaları ise manyetik rezonans görüntülemede kullanılmaktır. İkinci grupta bulunan elektromanyetik radyasyonlardan farklı özellik gösteren ultra ses enerjisi de ultrasonografi yönteminde kullanılmaktadır. X-ışınları ya da röntgen ışınları temas ettikleri maddelerin