Beton Santrallerinde İş Güvenliği

Beton Santrallerinde İş Güvenliği Beton Santrallerinde hazır beton üretimi yapılmaktadır. Hazır beton kullanıma hazır, plastik ve sertleşmemiş durumdaki betondur. Beton Santrallerinde  hazır betonun üretimi ve işyerine kadar nakliye edilerek kullanıcıya teslim edilmesi işlemlerini kapsamaktadır. İnşaat sektörünü destekleyen en önemli sanayilerden biri olan hazır beton sektörü ülkemizde son yıllarda önemli gelişme göstermiştir. SGK kayıtları incelendiğinde her yıl yaşanmış olan iş kazaları sonucu 1500 civarı çalışanımız hayatını kaybetmekte ve bu sayının ilk

Emniyet Kemerleri

Emniyet Kemerleri ve Parçaları Bel tipi emniyet kemeri ve paraşüt tipi emniyet kemerlerinin (tam korumalı vücut kuşamı) hangi parçalardan oluştuğu, nerelerde kullanılması gerektiği ile ilgili sorular cevaplanacaktır. Bel Kemerleri Düşme ihtimali bulunan yerlerde bel tipi emniyet kemeri asla kullanılmamalıdır. Bel kemeri takılı iken düşme olursa şiddetli karın ve sırt yaralanmalarına sebep olabilir. Düşme sınırlama sistemlerinde sadece sınırlayıcı olarak kullanılmalıdır. Emniyet kemerini kullanmadan önce dokuma kumaşını, D halkasını, tokasını ve ek

Asbest Nedir?

ASBEST NEDİR? Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir doğal silikat mineralidir. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ısıyı ve elektriği yalıtması, sürtünmeye ve asit gibi maddelere dayanıklı olması nedeniyle sihirli mineral olarak tanınmaya başlanmıştır. Fakat 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra insan sağlığına önemli zararlar veren kanserojen bir madde olduğunun tespit edilmesi ile asbest maddesi için öldürücü toz tanımlaması yapılmıştır. Asbest Türleri Beyaz Asbest: Beyaz asbest olarak bilinen krisotil, yılantaşından elde edilir. Dünyada çıkarılan asbesttin %95’i krisotil türü asbesttir. Birçok ülkede kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Oldukça esnek

Kapalı Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kapalı Alanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Kapalı alanda yapılan çalışmalar ağır sanayi, kimyasal madde ve petrol işleme endüstrileri, elektrik, gaz, altyapı gibi kamu hizmetleri uygulamaları, iletişim sistemi uygulamaları, inşaat gibi alanlarda karşılaşılabilecek bir çalışma türüdür. Çok tehlikeli sınıfta yer alabilecek sektörlerin içindeki bir çalışma şekli olduğundan dolayı kapalı alanlarda yapılan çalışmalar üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Kapalı alanların tasarımlarının belli bir fiziki sınır içinde yer almasından iş sağlığı ve

Yangın Söndürme Cihazları

YANGIN SÖNDÜRME CiHAZLARI 1. Genel olarak Türleri 1.1 Soğutucu Araçlar: Su kovaları ve variller, Pompalı kova, Sulu araçlar, -CO2 tahrikli -Hava basınçlı, -Soda asitli, 1.2 Havayı Kesici Araçlar: Kum ve toprak, Kuru Kimyevi tozlu araçlar, Karbondioksitli araçlar, Köpüklü araçlar. 1.3 Kullanım Yerleri A sınıfı Yangın çıkması muhtemel yerlerde çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu, B Sınıfı Yangın çıkması muhtemel yerlerde kuru kimyevi tozlu,CO2 li veya köpüklü, C Sınıfı Yangın

Yangın Nedir? Tehlikeleri Nelerdir?

Yangın Nedir? Tehlikeleri Nelerdir? Yangın gerek iş güvenliği anlamında gerekse de günlük yaşamımızda en çok karşılaştığımız tehlikelerden biridir. Yangın konusuna genel anlamda çok yabancı olmasakta kısa sürede ortaya çıkardığı sonuçları itibariyle çok önemsenmesi gereken bir konudur. Bu yazımızda yangın nasıl meydana geldiği, tehlikelerinin ne olduğu, yangın sınıfları ve yangın söndürme cihazları gibi konulara değinilmiştir.  1.    Yanma Olayı Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan Kimyasal olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi

Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim

Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim   Ülkemizde mesleki eğitimin ortaya çıkışı ve gelişimini irdeleyecek olursak, 19.06.1986 tarihinde “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı “çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir. Günümüze kadar geçen süreçte kanunun uygulanmasında altyapısal eksikliklerden ileri gelen denetim yetersizliğinden sıkıntılar yaşanmışsa da belirli bir yol alınmaya çalışılmıştır. Daha sonra 07.10.2006 tarihinde yürürlüğe konulan

İş Makinesi Operatörlük Belgesi

İş Makinası Operatörlük Belgesi Teknolojinin gelişmesi ile makinaların kullanımından daha çok istifade edilmeye ve insan kas gücüne duyulan ihtiyaç azalmaya başlamıştır. İnşaat, maden, yol yapımı gibi yapı işlerinde, kaldırma, yükleme ve üretim gibi imalat işlerinde makinalar yaygın olarak kullanılmaktadır. İş makinaların kullanımının artmasına paralel olarak bu makinaları kullanacak nitelikli elamana olan ihtiyaçta aynı oranda artmıştır. Bu sebeple yasa koyucumuz çalışanların mesleki eğitme sahip olmalarını ve gerekli niteliklere sahip olmayan kişilerin

Solunum Koruyucular

Solunum Koruyucular & Maskeler Solunum Koruyucular & Maskeler kendi içlerinde 2 sınıfa ayırabiliriz. Toz maskeleri Gaz maskeleri 1.Toz Maskeleri Toz maskeleri Avrupa Birliği Kişisel Koruyucu Donanımları 89/686/EEC Personal protective equipment direktifine göre EN 149 : 2001 +A1 : 2009 standartları çerçevesinde tanımlanmaktadır. EN 149 Kişisel Koruyucu Donanımlar arasında yer alıp bakım gerektirmeyen toz,sis ve duman maskelerinin standardıdır. 89/686/EEC Avrupa direktifine uygun olarak belirlenen ve 2001 yılında kabul edilen bu standarda göre maske seçimi

İşyerlerinde Aydınlatma

İŞYERLERİNDE AYDINLATMA ve İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Çalışma Hayatında Aydınlatma İş kazalarının gerçekleşmesinde %20 ‘ye yakın pay sahibi olan “güvensiz şartların” oluşmasında başı çeken yetersiz veya yanlış aydınlatma sistemleridir. Çeşitli yansıma, parlama veya hiç aydınlatmanın yapılmaması iş kazalarını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca çalışanların psikolojilerini de olumsuz yönde etkileyen uygunsuz aydınlatmalar, çalışma ortamında güvensiz hareketlerin de tetikleyicisi olmaktadır. Bu güvensiz hareket ve güvensiz şartların iyileştirilmesi ve aydınlatma konusunda farkındalığın artırılması ile