Elektrik

IP (Ingress Protection) Kodları

IP (Ingress Protection) Kodları IP kodları elektrikle çalışan cihazların dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş 60529 numaralı bir standarttır. Bu standard, beyan gerilimi 72,5 kV’u aşmayan elektrik donanımı için mahfazalarla sağlanan koruma derecelerinin sınıflandırılmasını kapsar. Ülkemizde de TS EN 60529 olarak yürürlükte bulunan bir standarttır. IP derecesi 2 veya 3 basamaklı bir sayıdır; 3. basamak IEC 60529 da yer

Topraklama

TOPRAKLAMA Topraklama iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlar için hayati önem taşımaktadır. Elektrik tesislerinde, makine ve ekipmanlarda meydana gelebilecek hata akımları, hem makine ve ekipmanı kullanan operatörün hem de diğer çalışanların yaşamı için riskli durumlar ortaya çıkarabilir. Bu konuda 2001 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Öncelikle birkaç tanımı gözden geçirmekte fayda var: Toprak: Elektrik potansiyelinin her noktada sıfır olduğu yeryüzünün madde ve yer olarak

Trafolar

Trafo Nedir? Trafo, elektromanyetik indüksiyon aracılığıyla aynı frekanstaki enerjiyi akım ve gerilimlerini değiştirerek birbirine bağlayan elektrik aletidir. Ülkemizde santrallerde üretilen elektrik akımı kullanım bölgesine taşınırken çok uzun mesafeler alır. Bu taşınma esnasında iletim hatlarında ısı şeklinde ve gerilim düşümü şeklinde kayıplar meydana gelir. Kayıpları en aza indirmek için gücü sabit tutarak gerilimi yükseltmek gerekir. Elektrik enerjisinin gücünü, güç= gerilim x akım (P=VxI) olarak ifade ederiz. Güç sabit olup gerilimi yükselttiğimizde

Kaçak Akım Rölesi

Kaçak Akım Rölesi Kaçak akım, elektriğin normal akım yolundan herhangi bir nedenle saparak bulunmaması gereken iletkenlere geçmesi ile oluşur. Kaçak akım koruma rölesi bir yalıtım hatasından kaynaklanan hata akımı olduğu anda devreyi kesip o hata akımına maruz kalabilecek bir insanın hayatını kurtarmaktadır. Normal sigortalar ile kaçak akım röleleri karıştırılmamalıdır. Sigortalar piyasada daha çok 10A , 16A, 32A ,vb. akım kesme değerlerine sahiptir. Bu değerler de kesinlikle insan hayatını koruyamayacağı gibi yangın

Akü Şarj

İşyerlerinde Akü Şarj Alanlarında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, ihtiyaç halinde bunu  elektrik enerjisi olarak veren cihaza akümülatör (akü) denir. Akülerin Çalışma prensibi:Basit akımlı bir akü elemanı, içinde sulandırılmış sülfürik asit (H2SO4) bulunduran bir kaba iki kurşun levha daldırılmasıyla elde edilir. Bu iki plakanın uçları bir doğru akım kaynağına bağlı olup bir süre doğru akım geçirilirse bağlı olan plakanın yüzeyi kurşun peroksit(PbO2) tabakasıyla kaplanır. Sonra