Hastane

İSG Organizasyonel Tedbirler

5.İSG Organizasyonel Tedbirler İSG Organizasyonel Tedbirler, Sağlık kuruluşlarında eğitim, acil durum, sağlık tetkikleri, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi gibi birçok organizasyonel tedbirleri içermektedir. Sağlık sektörü emek yoğun sektörlerden birisidir. Çalışanlarının içinde doktorlar, eczacılar, diş hekimleri, veterinerler, mühendisler, işletmeciler, temizlik ve bakım işçileri, sosyal hizmet uzmanları, diyet ve beslenme uzmanları, hemşireler, ebeler, şoförler ve hatta aşçılar vardır. Hastaneler işyerlerinin tehlike sınıfları listesine

Tıbbi Atık İle İlgili Tedbirler

4.Tıbbi Atık İle İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Tıbbi atık Sağlık kuruluşlarındaki faaliyetler esnasında üretilen, Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları, Kan, kan ürünleri ve bunlarla bulaşmış nesneler, Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven ve benzeri), Diyaliz atıkları (ekipmanlar), Karantina atıkları, Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri, Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneleri, Vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesik uzuvlar ve benzeri atıklar (insani patolojik atıklar),

Laboratuvar İle İlgili Tedbirler

3.    Laboratuvar İle İlgili Tedbirler Laboratuvar ortamı; çalışanlar, laboratuvarla fiziksel olarak temasta bulunan diğer kişiler ve çevre için riskli ortamlardır. Özellikle sağlık hizmetinin kurumsal olarak verildiği büyük tesislerde, çalışan güvenliğinin laboratuvar ortamı için titizlikle ele alınması gerekmektedir. Laboratuvarlarda riskleri belirlemek öncelikle çalışma ortamı (çalışan sayısı, çalışma periyotları, çalışılan test profili, test yöntemleri, çalışılan test sayısı, çalışma ortamında bulunan cihazlar, kullanılan malzemeler, personel ve ekipman gereklilikleri, tesise ve tesis donanımına ilişkin

Radyoloji / Görüntüleme Üniteleri

2.    Radyoloji / Görüntüleme Üniteleri Radyasyon, radyoloji boşlukta düz bir çizgi boyunca yayılım gösteren enerjilerdir. Bu enerjiler radyolojide iki ana grupta kullanılmaktadır. Birinci grupta kullanılan enerjiler elektromanyetik radyasyonlardır. Bunlar x-ışınları (röntgen, anjiografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, skopi v.b) gama ışınları nükleer tıpta radyo dalgaları ise manyetik rezonans görüntülemede kullanılmaktır. İkinci grupta bulunan elektromanyetik radyasyonlardan farklı özellik gösteren ultra ses enerjisi de ultrasonografi yönteminde kullanılmaktadır. X-ışınları ya da röntgen ışınları temas ettikleri maddelerin

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Giriş Yazısı

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Giriş Yazısı Hastanelerde İş sağlığı ve Güvenliği kavramından önce hastane ve sağlık kavramlarını genel olarak bilmemiz gerekir. Hastane (eski adı: Darüşşifa), sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak paralı veya parasız olarak tedavi oldukları kurumdur. Hastaneler, devlet hastaneleri, özel üniversiteler, dernekler, sigorta şirketleri tarafından ücretli veya ücretsiz olarak işletilirler. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Hastane) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlık kavramını “sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklar. Sağlık sektörü emek yoğun

Bulaşıcı Hastalıklar ve Enfeksiyona Karşı Koruma

1.    Bulaşıcı hastalıklara & Enfeksiyona karşı koruma (Sağlık Personeline Enfeksiyon Bulaşması) Bulaşıcı hastalık, herhangi bir yolla insana geçme özelliğindeki hastalık yapıcı mikropların veya parazitlerin vücuda girmesiyle ortaya çıkan ve bir bireyden diğerine veya bir türden diğerine geçebilen hastalıklar, genellikle bulaşıcı hastalık olarak tanımlanırlar. Bulaşıcı hastalıkların bulaşması Kan ve diğer vücut sıvıları ile Solunum yoluyla ve Temas yoluyla olur. Peki neler bulaşır ? Hepatit B Hepatit C HIV Viral kanamalı ateş etkenleri(Verem) 2002 WHO