Maden

Madenlerde Patlatma

Madenlerde Gerçekleştirilen Patlatmalarda Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Patlatma işleri açık işletme ile çalışılan maden ocaklarında cevherin üzerindeki örtü tabakasının kaldırılması veya ocakta ilerleme yapılacak noktada daha ileriye gidebilmek için yapılmaktadır. Yeraltı işletmelerinde ise galerilerde ilerlemek için, cevher kazanımı için ve az da olsa ayak arkasındaki tavanı düşürmek için yapılmaktadır. Maden işyerleri dışında yapı işlerinde de (yol,tünel,baraj) patlatma işlemine başvurulabilmektedir. Bu işlemler sırasında iş güvenliği tedbirleri alınmadığı takdirde olumsuz

Havalandırma

Yer Altı Maden Ocaklarında Havalandırma Özellikle yeraltı kömür madenciliğinde çok sayıda can ve mal kaybına neden olan grizu, kömür tozu patlamaları ve ocak yangınlarında alınacak birinci önlem ocak havalandırma planının tekniğine uygun olarak yapılmasıdır. Maalesef ülkemizde yer altı havalandırma sistemine bakış açısı yeraltındaki oksijen seviyesinin %19 olması olarak bilindiğinden, elim kazalarla karşı karşıya kalınmaktadır. Öncelikle bilinmedir ki havalandırmanın amacı sadece yeraltına çalışanların ihtiyacı olan yeterli temiz havayı göndermek değildir. Havalandırmanın

Madenlerde Yaşam Odaları

Madenlerde Yaşam Odaları 30 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madenci kardeşimizin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından en çok gündeme gelen ve basının sıkça üzerinde durduğu konu olan yaşam odaları hakkında kamuoyunda inanılmaz bir bilgi kirliliği oluşmuş durumdadır. Buna istinaden bilgimiz dahilinde yaşam odası nedir ne değildir, hangi madenlerde kullanılır, kaç kişi kapasitelidir, ne kadar süre kalınabilinir, dünyada örnekleri var mıdır sorularına cevap vermeye çalışacağım. Yeraltı maden işyerlerinde kurulacak

Exproof Ekipmanlar Ve Özellikleri

Exproof Ekipmanlar Ve Özellikleri Kömürün oluşumu esnasında bitki kalıntılarındaki selülozun ayrışması sonucu açığa metan gazı çıkmaktadır. Bu metan gazı arazinin geçirimli olup olmaması, kömür damarının yüzeye yakınlığı, kömürün desorpsiyon kapasitesi gibi sebeplerle bazen kömür damarından kendini yüzeye bırakırken bazen de kömür damarına sıkışıp degaj riski meydana getirebilmektedir.  Mevzuatmız tüm yeraltı kömür ocaklarını Grizulu ocak olarak kabul etmiş ve metan gazının birincil önlemle önlemediği durumlar için, oluşacak patlayıcı ortamın alev almasını engellemek

Açık Ocaklarda Şev Stabilitesi

Açık Ocaklarda Şev Stabilitesi Açık işletmelerde şev açısı ve basamak yükseklikleri ile ilgili “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında yer alan EK-2’de “İşyerinde yapılacak çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen toprak kayması veya çökmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alınarak planlanır. Kazı yüzeyleri ve şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına ve sağlamlığına ve uygulanan çalışma yöntemlerine uygun olur.” demektedir. Bu noktadan sonra devreye mühendislik girmekte ve yapılacak çalışmalarda