Yapı İşleri

Yapı İşlerinde Standart Korkuluk

Yapı İşlerinde Standart Korkuluk 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliğinde; MADDE 14 – İşveren, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde kullanılan makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerinin ilgili teknik mevzuata ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden kabul görmüş, uyumlaştırılmış ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmasını sağlar. Maddesi gereği yapı işlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından korkuluk sistemlerinin standartlara uygunluğu denetlenmeye başlandı. Ancak işverenlerin ve çalışanların kafasında, standart korkuluğun tedariki ve işyerine

Çelik Konstrüksiyon İşleri

Çelik Konstrüksiyon İşlerinde Alınması Gerekli Tedbirler Ülkemizde genel olarak endüstriyel tesis, spor kompleksleri, stadyum, depo, fabrika binası, hangar ya da betonarme bina çelik çatı işlerinde çelik konstrüksiyonlar kullanılmaktadır. Deneyimli montaj kadrosuyla tamamı yüksekte çalışma eğitimi ve mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip çalışanlar tarafından yapılması gereken özel işlerdir. Kolon, kiriş, ikincil yapılar, çatı makas ve aşık yapıları, cephe ve çatı kaplamaları gibi yapı elemanından oluşan çoklu birleşimler mevcut olup parça üretimleri fabrikalarda projelere

Ekipmanlar ve Yaşam Hatları

Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Ekipmanlar Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Yüksekte yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır. Paraşüt tipi emniyet kemeri düşme durdurma sistem bileşenlerinden birisidir. Düşmenin durdurulması aşamasında paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılması, vücuda gelen karşı gücün dağıtılmasını sağlar. Çalışanların kullandıkları yüksekte çalışma ekipmanlarının standartları olması gerekir.(CE-EN) Emniyet kemeri giyilirken sırt D halkasından tutulur sallanır. D halkaları, kemerleri hasar ve yıpranmaya karşı kontrol edilir. Yelek giyer gibi omuzlardan geçirilip

Yapı İşlerinde Elektrik

Yapı İşlerinde Enerji Dağıtım Tesisleri ve Elektrikle Çalışmalarda İş Güvenliği Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği dendiğinde ilk aklımıza yüksekten düşme nedeniyle gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar gelir. Bu kısmen doğru olmakla birlikte Yapı İşlerinde Elektrik kaynaklı kazalar da azımsanmayacak derecededir. Konuya tam olarak girmeden önce bu konuya ışık tutabilecek bir çalışmayı incelemekte fayda var. Aşağıdaki tabloda İTÜ İnşaat Fakültesi’nde Doç. Dr. M.Uğur MÜNGEN’in 2005-2009 yılları arasında inşaatlarda gerçekleşen ölüm veya

Malzeme Alım Yerleri

Malzeme Alım Yerleri   Resimde görüldüğü üzere özellikle kalıp malzemelerinin alt kattan üst kata çıkarılması inşaatlarımızda en temel iş kalemlerindendir. Bu durum ülkemizde şantiyenin büyüklüğü ve bütçesine bağlı olarak; Manüel olarak el yordamıyla, Yer asansörü, gırgır vinç veya çeşitli makara sistemleri ile, Döşeme kenarına kurulan malzeme çıkarma platformları ile aşılmaktadır. Asansör Veya Gırgır Vinç Kullanım Alanları Şantiyelerde malzemeler ( kalıp malzemeleri, inşaat demirleri, tuğla, kum vs) genelde dönme tablasının katta

Geçitler

Geçitler Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.   Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda geçişler geniş açıklıklı, korkuluğu bulunan platformlar ile sağlanmalıdır. İnşaat alanı içerisinde bulunan her bir yapının giriş-çıkış bölgesi üzeri sundurmalı geçiş yapılarak malzeme düşme riskine karşın kontrollü hale getirilmelidir. Çalışanların bu geçişi kullanması çalışanların inisiyatifine bırakılmayarak yapının tabanında bulunan bütün

Boşlukların Kapatılması

Boşlukların Kapatılması-Yüksekte Güvenli Çalışma Ülkemizde en çok inşaat sektöründe ölümlü kazalar meydana gelmektedir.  Bu sebeple yüksekte güvenli çalışmaya büyük önem verilmektedir. Yüksekte güvenli çalışmalarda yapılacak tedbirlerde bir tanesi de  Boşlukların Kapatılması önlemleridir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma Başlığı altında 7 madde ile yüksekte çalışmanın tanımı yapılarak önlem alınması gereken hususlar belirtilmiştir. Ülkemizde yönetmelikle seviye farkı bulunan ve yüksekten düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma;

Kalıp Çalışmaları

Kalıp Çalışmaları Döşeme Kalıp Montajı 2 Çeşit döşeme kalıp kurulum düzeni bulunmakta; Monolitik döküm olarak kolon ve döşeme kalıplarının birlikte montajı Parçalı döküm olarak kolon ve döşeme kalıplarının ayrı ayrı montajı Bu her iki kurulum düzeninin en önemli farkı; toplu koruma tedbiri olan yatay yaşam hattının kolon filizlerine bağlanarak oluşturulmasına olanak sağlayıp sağlamadığıdır. Parçalı dökümün benimsendiği ve uygulandığı şantiyelerde; kiriş altına kadar betonu dökülmüş kolon ve perdelerin devamı olan demir

Kazı İşleri

Kazı İşleri Nedir? & İş Güvenliği Tedbirleri Nelerdir? Kazı : Toprağın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla oluşan insan yapımı oyuk, çukur veya delik. Dar kesitli kazı : Genişliğin 4.5 metreyi geçmediği ve derinliğin genişlikten daha fazla olduğu boyuna kıyasla dar olan kazı. Dar kesitli kazılar altyapıların yapım ve onarımlarında önemli rol oynarlar. Yeri tam olarak bilinmeyen su boru hatlarının ve benzeri tesisatların bulunması, tamiri ve değiştirilmesinde, kolayca zarar görebilen ana gaz boruları,

Cephe İskeleleri

Cephe İskelesi Çeşitleri ve İş Güvenliği Tedbirleri Cephe İskelesi Çeşitleri CUP – LOCK (FİNCANLİ) İSKELE SİSTEMİ Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olduğundan özellikle kalıp altı iskelesi olarak kullanılmaktadır. Cephe iskelesi olarak da kullanılmaktadır. Özellikle dairesel yapıların cephelerinde her açıda kurulabilme özelliğinden dolayı büyük kolaylık sağlamaktadır. Flanşlı iskelelere göre kurulması biraz daha basittir. Sadece çekiç kullanarak montaj ve demontajı gerçekleştirilir. Ürünün kaybolacak ya da kırılacak bir parçası bulunmadığı için diğer iskelelere