Yüksekte Çalışma

Çelik Konstrüksiyon İşleri

Çelik Konstrüksiyon İşlerinde Alınması Gerekli Tedbirler Ülkemizde genel olarak endüstriyel tesis, spor kompleksleri, stadyum, depo, fabrika binası, hangar ya da betonarme bina çelik çatı işlerinde çelik konstrüksiyonlar kullanılmaktadır. Deneyimli montaj kadrosuyla tamamı yüksekte çalışma eğitimi ve mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip çalışanlar tarafından yapılması gereken özel işlerdir. Kolon, kiriş, ikincil yapılar, çatı makas ve aşık yapıları, cephe ve çatı kaplamaları gibi yapı elemanından oluşan çoklu birleşimler mevcut olup parça üretimleri fabrikalarda projelere

Ekipmanlar ve Yaşam Hatları

Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Ekipmanlar Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Yüksekte yapılan çalışmalarda paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır. Paraşüt tipi emniyet kemeri düşme durdurma sistem bileşenlerinden birisidir. Düşmenin durdurulması aşamasında paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılması, vücuda gelen karşı gücün dağıtılmasını sağlar. Çalışanların kullandıkları yüksekte çalışma ekipmanlarının standartları olması gerekir.(CE-EN) Emniyet kemeri giyilirken sırt D halkasından tutulur sallanır. D halkaları, kemerleri hasar ve yıpranmaya karşı kontrol edilir. Yelek giyer gibi omuzlardan geçirilip

Malzeme Alım Yerleri

Malzeme Alım Yerleri   Resimde görüldüğü üzere özellikle kalıp malzemelerinin alt kattan üst kata çıkarılması inşaatlarımızda en temel iş kalemlerindendir. Bu durum ülkemizde şantiyenin büyüklüğü ve bütçesine bağlı olarak; Manüel olarak el yordamıyla, Yer asansörü, gırgır vinç veya çeşitli makara sistemleri ile, Döşeme kenarına kurulan malzeme çıkarma platformları ile aşılmaktadır. Asansör Veya Gırgır Vinç Kullanım Alanları Şantiyelerde malzemeler ( kalıp malzemeleri, inşaat demirleri, tuğla, kum vs) genelde dönme tablasının katta

Geçitler

Geçitler Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.   Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda geçişler geniş açıklıklı, korkuluğu bulunan platformlar ile sağlanmalıdır. İnşaat alanı içerisinde bulunan her bir yapının giriş-çıkış bölgesi üzeri sundurmalı geçiş yapılarak malzeme düşme riskine karşın kontrollü hale getirilmelidir. Çalışanların bu geçişi kullanması çalışanların inisiyatifine bırakılmayarak yapının tabanında bulunan bütün

Boşlukların Kapatılması

Boşlukların Kapatılması-Yüksekte Güvenli Çalışma Ülkemizde en çok inşaat sektöründe ölümlü kazalar meydana gelmektedir.  Bu sebeple yüksekte güvenli çalışmaya büyük önem verilmektedir. Yüksekte güvenli çalışmalarda yapılacak tedbirlerde bir tanesi de  Boşlukların Kapatılması önlemleridir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma Başlığı altında 7 madde ile yüksekte çalışmanın tanımı yapılarak önlem alınması gereken hususlar belirtilmiştir. Ülkemizde yönetmelikle seviye farkı bulunan ve yüksekten düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma;

Kalıp Çalışmaları

Kalıp Çalışmaları Döşeme Kalıp Montajı 2 Çeşit döşeme kalıp kurulum düzeni bulunmakta; Monolitik döküm olarak kolon ve döşeme kalıplarının birlikte montajı Parçalı döküm olarak kolon ve döşeme kalıplarının ayrı ayrı montajı Bu her iki kurulum düzeninin en önemli farkı; toplu koruma tedbiri olan yatay yaşam hattının kolon filizlerine bağlanarak oluşturulmasına olanak sağlayıp sağlamadığıdır. Parçalı dökümün benimsendiği ve uygulandığı şantiyelerde; kiriş altına kadar betonu dökülmüş kolon ve perdelerin devamı olan demir