29 Kasım 2023

Herhangi bir ticari amaç gütmeden iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler sunulmaktadır.

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Giriş Yazısı

5 min read

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Giriş Yazısı

Hastanelerde İş sağlığı ve Güvenliği kavramından önce hastane ve sağlık kavramlarını genel olarak bilmemiz gerekir. Hastane (eski adı: Darüşşifa), sağlık hizmeti verilen ve bu amaçla gerektiğinde hastaların yatarak paralı veya parasız olarak tedavi oldukları kurumdur. Hastaneler, devlet hastaneleri, özel üniversiteler, dernekler, sigorta şirketleri tarafından ücretli veya ücretsiz olarak işletilirler. (https://tr.wikipedia.org/wiki/HastaneDünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlık kavramını “sadece hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklar.

Sağlık sektörü emek yoğun sektörlerden birisidir. Çalışanlarının içinde doktorlar, eczacılar, diş hekimleri, veterinerler, mühendisler, işletmeciler, temizlik ve bakım işçileri, sosyal hizmet uzmanları, diyet ve beslenme uzmanları, hemşireler, ebeler, şoförler ve hatta aşçılar vardır. Ülkemizdeki sağlık kuruluşları genel anlamda işyeri tehlike sınıfları listesinde(NACE) 86 numaralı İnsan sağlığı faaliyetleri başlığı altında sayılmıştır. 86.1 Hastane hizmetleri ve 86.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetlerini 2 ayrı tanımla görebiliriz. Bu yazımızda daha çok 86.10 kodlu hastane hizmetleri faaliyetlerindeki devlet ve özel hastaneler açısından değerlendirilmeler yapılacaktır.

Hastaneler işyerlerinin tehlike sınıfları listesine (NACE) göre 86.10 kodunda bulunan devlet ve özel tüm hastaneler Çok Tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Hastanelerin çok tehlikeli sınıfta yer almasına sektör temsilcileri tarafından itiraz edildiği görülmektedir. Bir işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesinde öncelikle asıl işine bakılarak karar verilmektedir. Asıl işin tayininde tereddüt olması durumunda yapılan işlerden tehlike sınıfı yüksek olan işin tehlike sınıfı esas alınarak işyerinin tehlike sınıfı belirlenmektedir.

Hastanelerde ise Biyolojik (İğne batması veya kesilerle oluşan enfeksiyonlar), Kimyasal (Dezenfektanlar, antibiyotik,  kanser ilaçları, laboratuvar çalışmaları), Fiziksel (Termal konfor, iyonizen radyasyon gibi), Ergonomik (Sabit pozisyonda çalışma, hasta kaldırma gibi), Psikososyal (Şiddete maruz kalmak, nöbet ve gece çalışma gibi) riskler ile çokça sayılabilecek mesleki sağlık risklerinin bulunması, radyoloji ve görüntüleme gibi ünitelerinin yer alması,  7/24 çalışma şeklinin olması, çalışan sayılarının fazla olması, çalışan dışında yatarak ve ayakta tedavi olan hasta sayısının da fazla olması gibi hususlar hastanelerin çok tehlikeli sınıfta yer almasını haklı çıkarmaktadır. Bir işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesinde öncelikle asıl işine bakılarak karar verilmektedir.

Ülkemizdeki bir devlet hastanesinden yapılan çalışma aşağıda verilmiştir.

(SAMSUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BİRLİK’te Sağlıklı ve Güvenli Gelecek Kitabı)

2000-2002 yıllarında Amerika çeşitli işlerdeki ölüm oranları üzerine yapılan bir çalışmada sağlık çalışanları arasında  yaklaşık 33 kişi / 1 milyonda  hayatını kaybetmektedir.

Amerika’da yapılan başka bir araştırmada büyük bir hastanede 1 yıl içerisindeki iş kazaları aşağıda gösterilmiştir.

amerika iş kazası tablosu

Yukarıdaki tablo bize hastanelerde Hasta taşıma, ziyaretçi, iğne batması, çarpma ve düşme gibi çok çeşidi ve sonucu olan iş kazalarının meydana geldiğini göstermektedir. Bu sebeple hastanelerde çalışanlar açısından iş sağlığı ve güvenliğinin önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu makalemizde Sağlık kuruluşlarındaki başlıca İş sağlığı ve güvenliği risklerini ve bunlarla ilgili temel olarak yapılması gerekenleri aşağıda başlıklar halinde ayrı birer yazı olarak bulabilirsiniz.

Hastanelerdeki Başlıca İş Sağlığı Ve Güvenliği Riskleri

 1. BULAŞICI HASTALIKLARA & ENFEKSİYON KARŞI KORUMA
 2. RADYOLOJİ / GÖRÜNTÜLEME ÜNİTELERİ 
 3. LABORATUVAR TEDBİRLERİ 
 4. TIBBİ ATIK TEDBİRLERİ
 5. İSG ORGANİZASYONEL TEDBİRLERİ 

Sonuç

Yukarıdaki başlık halinde belirtilen yazılarda da anlatıldığı üzere sağlık sektörü  çok çeşitli riskleri barındırmaktadır. Böyle bir durumda da iş kazası ve meslek hastalıkların sıkça meydana gelebileceği sektörlerden biri olmuştur. O yüzden hastanelerin iş sağlığı ve güvenliği anlamında çok tehlikeli sınıfta yer alması uygun görülmüştür.

Tüm bu risklerin yanında sağlık çalışanları son derece stresli ve yoğun tempoda çalışmaktadırlar. İnsanlar hastanelere bir sıkıntıları ve hastalıkları oldukları için gelmektedirler. Sağlık çalışanları çalıştıkları ortamda acı çeken ve üzüntülü insanlarla karşılaşmaktadırlar. Bu durum yapmış oldukları işi daha zor ve stresli hale getirmektedir.

Hastaneler gelişen teknoloji ve sağlık uygulamaları karşında artık daha iyi bir çalışma ortamı sunmaktadır. Modern havalandırma ile steril ortamlar, kapsamlı tesisat sistemleri, belirli kurallara dayalı olarak yapılan kimyasal ve radyoloji çalışmaları, bunlarla birlikte gerek hasta ve çalışanlar için sunun ergonomik araç gereçler v.b. bir çok yenilik ile gelişmeye devam etmektedir.

Umut ederiz ki gelecekte sağlık sektörü hem çalışanlar hem de hastalar için daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda bir ortam sunarlar.

Kazasız Günler Dileğiyle……


 

İlgili Yazılar

3 thoughts on “Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Giriş Yazısı

 1. Merhaba,

  Bildiğiniz gibi bina, kurum vb. genel temizlik işleri pencere vb. temizlik işleri hariç “Az Tehlikeli” sınıfta yer almaktadır. Bu bağlamda hastanenin yardımcı işleri kapsamında temizlik işlerini üstlenen işverenliğin işyeri tehlike sınıfı “Az Tehlikeli” mi olmalıdır. İlgili tebliğde hastane temizlik işleri için ayrı bir sınıflandırma yapılmamıştır. Bu durumda yapılan asıl iş genel temizlik işi denilip işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli olarak kabul edilip ancak sterilizasyon işi yapanlar çok tehlikeli iş yapmaktadır mı denilmeli yoksa hastanedeki tüm temizlik işleri dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı çok tehlikeli mi denilmelidir? Bilgi ve fikrilerinizi paylaşabilirseniz sevinirim.

  1. Sorunuz için teşekkür ederiz.
   Öncelikle asıl işverenin altındaki yardımcı işleri yapan altişverenin tehlike sınıfının tespiti yürüttüğü iş üzerinden yapılmalıdır. Bu alt işveren asıl işverenin değil yürüttüğü iş için NACE kodunu almalıdır.
   Yazımız gereği hastane örneği üzerinden gidersek genel temizlik, güvenlik, yemek gibi işlerde çalışanlar az tehlikeli işi yapmaktadırlar. Bu işler tek bir işyeri olarak sağlık kurumu tarafından yerine getiriliyorsa o zaman bu kişiler için az tehlikeliye göre mevzuatın periyodik olarak öngördüğü (eğitim,sağlık raporu vs.) süreler işletilmelidir. Eğer bu işler ayrı bir işveren tarafından yürütülecekse bu iş koluna uygun NACE kodu ve tehlike sınıfı (az tehlikeli) seçilerek faaliyetini sürdürmelidir.

   Evet söylediğiniz gibi hastane temizlik işleri için bir alt sınıflandırma bulunmamaktadır.
   Sorunuzda belirttiğiniz sterilizasyon işi sağlık kurumunun asıl işi için yürütmesi gereken bir iş olduğundan bu konuda yeterli eğitimi almış kişilerce gerçekleştirilmelidir. Bu iş genel temizlik işini yapanlar kişiler tarafından yapılması beklenmemelidir. Eğer sterilizasyon işi de sağlık kurumu dışında ayrı bir işverence yürütülecekse bu durumda sterilizasyon işi için sadece bu işte çalışanların olduğu ayrı bir işyeri kurularak ayrı bir tehlike sınıfı ile faaliyet gösterilmelidir.
   Kazasız günler dileğiyle…

   1. Detaylı açıklamanız için teşekkür ederim. Malum korona salgını sebebiyle dezenfeksiyon işlemleri genel temizlik işlemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İlgili tebliğde belirtilen genel temizlik işlerinin dezenfeksiyon işlemlerini de kapsadığını düşünüyormuşsunuz. Yoksa kıyas yoluna gidilerek sterilizasyon işleminin çok tehlikeli sınıfta olmasına binaen ve mevcut dezenfeksiyon faaliyetlerine de içermesi kaçınılmaz olan genel temizlik işleri çok tehlikeli sınıfta denilebilir mi? Teşekkürler.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: