Herhangi bir ticari amaç gütmeden iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler sunulmaktadır.

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü(EKİPNET) Güncel

5 min read
periyodik kontrol

periyodik kontrol

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolünde Yeni Dönem

İş Ekipmanlarının periyodik kontrolü yeni dönem başladı.01.10.2017 tarihinde yayınlanan tebliğ ile iş ekipmanları periyodik kontrolü artık kayıtlı numarası olan kişilerce yapılacak ve periyodik kontrol raporlarında üzerinde kayıt numarası yer alması zorunlu olacaktır. Eğitim, kayıt ve takip gibi tüm işlemler yeni oluşturulan EKİPNET sistemi üzerinden yapılacaktır.

Yeni Dönem Ne Zaman Başlıyor

 • Uygulamaya tebliğinin yayımı tarihinden bir ay sonra yani 01.11.2017 tarihinde ilk olarak pilot olarak seçilen Eskişehir ve Kırıkkale illerinde başlanacaktır.
 • Pilot uygulama en az 1 yıl boyunca devam edecektir.
 • Pilot uygulama dönemi tamamlandıktan sonra diğer illerde uygulanmaya başlanacaktır.

Temel Eğitim Yükümlülüğü

 • Yeni dönemde periyodik kontrolleri yapmak isteyen kişiler temel eğitim almak zorunda olacaklar. Ancak uygulamada olan pilot iller olan Eskişehir ve Kırıkkale illerinde temel eğitim almadan da geçici kayıt numarası ile hizmet vermeye başlanabilecektir.
 • Pilot illerde hizmet vermeye başlayanlara 1 yıl içerisinde temel eğitimlerini tamamlamaları istenecektir.
 • Pilot uygulama süresinin sona ermesini müteakip, pilot iller dışındakiler için temel eğitim tamamlanma süresi iki yıldır.

Eğitim programı ve süresi

 • Eğitim aşağıdaki konuları içerecek şekilde olacak;

1. Mevzuat eğitimi.
2. İş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım.
3. Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve kuralları.
4. Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi.
5. Raporlama.
6. Çalışma etiği ve sorumluluklar.
7. Sınav.

 • Eğitimin içeriği Ders içerikleri; uluslararası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş
  bir şekilde hazırlanır.
 • Eğitim Süresi sınav dahil 2 günden az olmayacak

Eğitim verebilecek Kuruluşlar

Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) tarafından veya Bakanlık ile protokol yapmak suretiyle aşağıdaki kuruluşlar tarafından verilebilecek

 • Üniversiteler (makine, inşaat, elektrik veya elektrik–elektronik mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran)

Örgün olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az 5 yıl akredite olan

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TSO, TMMOB, TBB, SMMMO v.b)

tarafından verilebilecektir.

Kimler Periyodik Kontrol Yapabilecek

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yönetmeliğin EK-III de belirtilen ilgili konularda

 • Makine veya Metalurji Mühendisi, Makine veya Metal Teknik Öğretmenler, Makine (Yüksek) Teknikeri,
 • Elektrik Mühendisi, Elektrik Teknik Öğretmenler, Elektrik (Yüksek) Teknikeri unvanlarına sahip kişilerce yapılabilir.

Yukarıdaki unvana sahip kişiler Periyodik kontrolleri aşağıda belirtilen 3 ayrı alanda yapılabileceklerdir.

 • Özel sektörde çalışanlar kendi işyerinde veya aynı holding bünyesindeki diğer işyerlerinde,
 • Kamu kurumlarında çalışanlar kendi kurumlarında veya onay verilen diğer kamu kurumlarında
 • Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üretici firma, yetkili servisler ise TÜM İŞYERLERİNDE

EKİPNET Üzerinden Kayıtta İstenecekler

 • Adı ve soyadı.
 • T.C. kimlik numarası
 • Mezun olduğu okul, bölüm ve mezuniyet tarihi.
 • Kamu kurumunda çalışan personel için çalıştığı kurum veya kuruluşun unvanı.
 • Periyodik kontrol yapacak kuruluşlarda çalışan kişiler için kuruluşun Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sigorta sicil numarası ile varsa hizmet yeterlilik belge numarası veya akreditasyon numarası*
 • Özel işyerlerinde çalışan kişiler için işyerinin sigorta sicil numarası.
 • Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı türü.
 • E-posta adresi.
 • Telefon numarası.

*Bakanlıkça ekipmanlar Belirlenene kadar periyodik kontrol yapacak kuruluşlardan hizmet yeterliliği belgesi veya akreditasyon şartı aranmayacaktır.

Kayıt Numarası

 • Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilere birer kayıt numarası verilecek
 • Temel eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar kişilere geçici kayıt numarası verilecek, temel eğitimi tamamlayanlara geçerli kayıt numarası verilecek.
 • Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce düzenlenen Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması zorunlu olacak.

Güncel

EKİPNET- İş Ekipman Kontrolör Takip Sistemine Kayıt Başladı

İş Ekipman Kontrolör Takip Sistemine https://isekipman.ailevecalisma.gov.tr adresi üzerinden e-devlet ile giriş yolu ile aşağıda istenen bilgileri doldurduğunuzda sisteme kayıt olabilirsiniz.

➢ Adı ve soyadı
➢ T.C. kimlik numarası
➢ Yüksek Öğrenim Bilgileri
➢ Meslek/Unvan Bilgileri
➢ İşyeri bilgisi
➢ Sigorta tipi seçeneği ve kullanıcı türü
➢ Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı kategori bilgisi
➢ Telefon, E-posta
➢ Kayıtlı Elektronik Posta Adresi
➢ İl Adı

Bütün işlemlerin sonunda EKİPNET sistemi size Yetkili Kişi Kayıt Numarası verecektir.
İş Ekipman Kontrolör Takip Sistemi ile ilgili kullanım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğinin Tüm Detayları;
–Uygulama 01.11.2017 tarihinden itibaren ilk olarak pilot seçilen Eskişehir ve Kırıkkale illerinde başlıyor. 1 yıl boyunca devam edecek sonrasında tüm illeri kapsayacak.
–Periyodik kontrol yapacak kişilere temel eğitim alma zorunluluğu getiriliyor. Bu eğitimi protokol yapılan üniversiteler, kamu kurumları veya meslek kuruluşları verebilecek.
–Uygulamaya eğitim almadan başlayacak kişilere geçici kayıt numarası verilecek. Pilot illerde 1 yıl, diğer illerde 2 yıl içinde eğitimin tamamlanması istenecek.
–Tüm kayıt işlemleri EKİPNET üzerinde gerçekleşecek.
–Kayıt olan kişiler özel* veya kamu kurumunda çalışıyorlarsa SADECE kendi işyerlerine hizmet verebilecek,
*–Kayıt olan kişiler Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, muayene kuruluşları, üretici firma veya yetkili servislerde çalışıyorlarsa TÜM İŞYERLERİNDE hizmet verebilecekler.

Tebliğ PDF linki

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: