Herhangi bir ticari amaç gütmeden iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgiler sunulmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

5 min read

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak 20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmıştır. Daha sonraki dönem içerisinde 2013 ve 2014 yıllarında olmak üzere toplamda 3 kez değişikliği uğrayan İSG Kanunu son olarak 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6645 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile değiştirilmiştir.

Bu son yapılan değişiklik çalışma hayatında İSG açısından ne gibi yenilikler getirecek, bunları sırasıyla açıklamaya çalışacağız.

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimlerinin Belgelerinin Askıya Alınması   

-Hali hazırda kanun kapsamında işverenlerin işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı(İGU) ve İşyeri Hekimi(İŞYH) istihdam etme zorunlulukları bulunmaktaydı.Bu İSG profesyonelleri işyerlerinde bulunan tehlike ve risklerle ilgili olarak tedbir,tavsiye,eksiklikler ve aksaklıkları  Onaylı defter vasıtasıyla işverenlere bildirmektedirler.  6331 sayılı Kanunun 8. maddesi 2. fıkrasındaki değişiklik ile acil durdurma veya yangın,patlama,göçme,kimyasal sızıntı v.b. acil hayati tehlike arz eden olaylar ve Meslek Hastalığına sebep olan ortamlardaki eksiklikleri gidermeyen işverenleri bakanlığa bildirmeyen İGU ve İŞYH hakkında yetki belgelerinin 3 ay süreyle askıya alınması ve tekrarında 6 ay askıya alınması maddeleri eklenmiştir. Tabi bu şekilde bildirimde bulunan İSG profesyonellerinin sözleşme fesihlerine karşı kanunda işverene 1 yıllık sözleşme tutarından az olmamak üzere tazminat maddesini eklenmiştir.

İşyerlerinin Durdurulması ,Hapis Cezası ve Kamu İhalelerinden Yasaklama

-6331 sayılı İSG Kanunun 25. maddesinin yeni bir 7. fıkra eklenmiştir. Bu fıkra ile bundan sonra Çok tehlikeli ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme,iş gücü kapasitesi artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi  unsurları sağlamadan üretim zorlaması yapılarak hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacak.

-6331 sayılı İSG Kanunun 25. maddesinin yeni bir 8. fıkra eklenmiştir. Daha önce hayati tehlike sebebiyle durdurulan işyerlerinde izinsiz çalışma yapan işveren/veya vekillerine 12.335 TL İdari Para Cezası uygulanmaktaydı. Bu değişiklikle para cezası kaldırılmış yerine 3 yıldan 5 yıla hapis cezası getirilmiştir.Bundan

-6331 sayılı İSG Kanununa 25/A olarak yeni bir madde eklenmiştir.Bu madde ile Eğer Maden işyerlerinde yaşanan Ölümlü İş Kazalarında işverenlerin kusuru mahkeme kararıyla tespit edildiğinde bu işverenler  2 yıl süreyle Kamu İhalelerinden yasaklanacaklar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Eğitimlerin Para Cezaları %60 oranında Düşürüldü

-Bu değişiklikten önce İSG Kanunun 17. maddesinde belirtilen çalışanlarına İSG ile ilgili eğitimlerini vermeyen işveren hakkında çalışan başına 1.233 TL İPC öngörülmekteydi. Yapılan değişiklikle bu ceza yine çalışan başına olacak şekilde 500 TL ye düşürülmüştür.

Madencilere Takip Sistemi ve Uygun KKD Temin Etmeyen İşverene Yeni Cezalar

-Son yaşadığımız Soma ve Ermenek Maden facialarından sonra artık Yer altı maden işletmelerinde çalışanlar bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kullanacaklar. Bu uygulamaya hemen geçilmeyecek işverenlere bir süre öngörülmüş 01.01.2016 ya kadar bu takip sistemini kurmaları gerekmektedir. Kurmayan işverenlere çalışan başına 500 TL İPC ile karşı karşıya kalacaklar.

Durdurulan İşyerlerine İPC Uygulanmayacak

Yeni yapılan değişiklikle kanunun 26. Maddesine 4. fıkra eklenmiştir.Bundan sonra inşaat, maden ve diğer işyerlerinin kanunun 25. maddesi gereğince durdurulması kararı verilen işyerlerine durdurmaya sebep olan hususlarla ilgili olarak İPC uygulanıyordu. Ancak bu yeni  düzenlemeyle artık hayati tehlike barındırdığı için durdurulan işyerine bu eksikliğini giderene kadar kapatma cezası uygulanacak, ama İPC uygulanmayacak.

 İSG Kanunun Para Cezaları %200 Kadar Artırıldı

6331 sayılı kanunun 26. maddesine yeni bir 3. fıkra eklenmesiyle İPC cezalarında belli oranlarda arttırılmalar yapıldı. İşyerlerindeki çalışan sayılarının 10 dan az, 10 ila 49 ve 50 den fazla olmasına göre %25,%50,%100 ve %200 olarak artırıldı.

ipc-artc4b1c59f-oranc4b11

 

Ancak aynı maddenin 5. fıkrası eklenen yeni hususla Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında bu yukarıdaki artış oranları uygulanmayacak.

6331 Düzenlenmiş Yeni İPC Tablosu (İndirmek için üstüne Tıklayın)

B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının  Yükümlülük Süreleri Tekrar Uzatıldı

Daha önce Çok Tehlikeli işyerlerinde A sınıfı olarak B sınıfı İGU ları   30.06.2016 hizmet verebileceklerdi.Bu süre 01.01.2018 kadar uzatıldı. Yine aynı şekilde Tehlikeli işyerlerinde B sınıfı olarak C sınıfı İGU ları 30.06.2015 tarihine kadar hizmet verebileceklerdi.Bu süre 01.01.2017 kadar uzatılmış oldu.

3 Yıl Ölümlü İş Kazası Olmayan İşyerlerinde Teşvik Geliyor Sigorta Primleri Düşürüldü

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Ek bir madde eklendi bu madde ile İşveren İşsizlik sigorta primi %2 den %1 düşürülüyor.

Eğer Çok Tehlikeli Sınıfta bir işyeriniz var ve 10dan fazla çalışanız varsa bu hakkı elde edebilirsiniz. İşyerinizde 3 yıl içinde Ölümlü veya Sürekli İş görememezlikle sonuçlanan bir İş kazasınız yoksa sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl için İşveren İşsizlik sigorta primi %1 olarak uygulanacak. Ancak bu durumdaki işyerlerinde ölümlü veya sürekli iş görememezlikle sonuçlanan bir iş kazası meydana gelirse bir sonraki ay bu teşvik hakkı geri alınır. Tekrar aynı şartları sağlayan işyerleri teşvikten yararlanabilecektir.

Yapı Denetim Firmalarına İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Sorumluluklar Geldi

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 4.fıkrasının (f) bendi tekrar düzenlenmiştir.Böylece Yapı denetim firmaları “İşyerinde, çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken Sağlık Güvenlik Planına uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne bildirmek” şeklinde değiştirilmiştir. Buna uymayan Yapı Denetim firmalarına kanunun 8. maddesi uyarınca yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %10’u kadar idari para cezası uygulanacaktır.

6645 sayılı kanun 88 maddeden oluşuyor.Bu yazıda sadece İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili değişiklilerden bahsedilmiştir.

Faydalı olması dileğiyle…

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: