4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamları açısından farklar nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorulara Verilen CevaplarCategory: Genel4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamları açısından farklar nelerdir?
admin Staff asked 3 sene ago

4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamları açısından farklar nelerdir?

CEVAP:

4857 sayılı İş Kanunu çalışanların çalışma şartları, süreleri, izinleri, hakları ve sorumluluklarını düzenlemekte, işçi-işveren ilişkilerine ait hükümleri içermektedir. Fazla mesai, yıllık izin, haksız fesih, gece çalışmaları gibi konular ile ilgili temel düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunda yer almaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu ise çalışanların işyerlerinde sağlık ve güvenliklerinin sağlanması için alınması gerekli tedbirleri ve yapılması gereken iyileştirmeleri içermektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu 30/6/2012  tarihinde resmi gazetede yayınlanmadan önce işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için uyulması gereken kurallar 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78,79,80,81 sayılı maddeleri, bu maddelere dayanarak çıkarılmış yönetmelikler ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre belirlenmekteydi.6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunu yürürlüğe girdikten sonra  belirtilen tüzük, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78,79,80,81 sayılı maddeleri ve  bu maddelere dayanarak çıkarılmış yönetmelikler yürürlükten kaldırılmışlardır.