Devlet memurları iş güvenliği uzmanlığı yapabilir mi?

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorulara Verilen CevaplarCategory: İş Güvenliği UzmanıDevlet memurları iş güvenliği uzmanlığı yapabilir mi?
admin Staff asked 3 sene ago

Devlet memurları iş güvenliği uzmanlığı yapabilir mi?

Cevap:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 8. maddesi 7. fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir.” Denmektedir.

Sonuç olarak üst yöneticinizin onayı ile başka bir kamu kurumunda da görevlendirilebilirsiniz fakat özel sektördeki bir işyerinde iş güvenliği uzmanlığı yapamazsınız.

Memur iş güvenliği uzmanlarının görevlendirildikleri durumda alacakları ücret her saat için memur aylık katsayısı ile 200 çarpımıdır.

Verilecek Ücret 

200*maaş katsayısı (0,095247)= 19,04 (2017 yılı ilk 6 ay için her saat için)

200*maaş katsayısı (0,099057)= 19,81 (2017 yılı ilk 6 ay için her saat için)

Memur maksimum ayda 80 saate kadar görevlendirme ücreti alabilir. 80 saat üstü görevlendirmelere ilave ödeme verilmez.

Bir memur ayda maksimum 1584 lira ilave ücret alabilmektedir.