İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini Uzaktan eğitim ile verebilirmiyim?

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorulara Verilen CevaplarCategory: Eğitimİş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini Uzaktan eğitim ile verebilirmiyim?
admin Staff asked 3 sene ago

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini Uzaktan eğitim ile verebilirmiyim?

Cevap:

Çalışanlara verilecek iş güvenliği eğitimleri, çalışan işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere, “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular (Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar) işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir. Düzenlenen eğitim belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.