İşyerine dışarıdan görevlendirme ile gelenlerin iş güvenliği eğitimi verilmeli midir? Bu kişiler iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmasında hesaba katılır mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Sorulara Verilen CevaplarCategory: Eğitimİşyerine dışarıdan görevlendirme ile gelenlerin iş güvenliği eğitimi verilmeli midir? Bu kişiler iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmasında hesaba katılır mı?
admin Staff asked 3 sene ago

İşyerine dışarıdan görevlendirme ile gelenlerin iş güvenliği eğitimi verilmeli midir? Bu kişiler iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmasında hesaba katılır mı?

Cevap:

Bu durum daha çok inşaat sektöründe geçekleştiğini söylemek mümkündür. Dışarıdan görevlendirme gelenlerin belli bir süre ile yazılı olarak görevlendirildiğini düşündüğümüzde, bu çalışanları geçici iş ilişkisi kurulmuş çalışanlar olarak değerlendirebiliriz. Geçici iş ilişkisi kurulan çalışanların isg eğitimleri 6331 sayılı İSG kanunun 17. Maddesi 6. Fıkrasında belirtilmiştir. Burada geçici iş ilişkisi kurulan yeni işveren iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimleri vermesi gerektiği bahsedilmektedir.

Geçici iş ilişkisinde sorumluluğun her iki işverende de olması gerektiğinden bu çalışanların İş sağlığı ve güvenli kurul kurulmasında hesaba katılmaması gerekir.