3 Yıl Ölümlü İş Kazası Olmayan İşyerlerinde Teşvik Geliyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Son Değişiklikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak 20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmıştır. Daha sonraki dönem içerisinde 2013 ve 2014 yıllarında olmak üzere toplamda 3 kez değişikliği uğrayan İSG Kanunu son olarak 23.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6645 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile değiştirilmiştir. Bu son