acil çıkış kapı ve yol aydınlatmaları

İşyerlerinde Aydınlatma

İŞYERLERİNDE AYDINLATMA ve İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Çalışma Hayatında Aydınlatma İş kazalarının gerçekleşmesinde %20 ‘ye yakın pay sahibi olan “güvensiz şartların” oluşmasında başı çeken yetersiz veya yanlış aydınlatma sistemleridir. Çeşitli yansıma, parlama veya hiç aydınlatmanın yapılmaması iş kazalarını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca çalışanların psikolojilerini de olumsuz yönde etkileyen uygunsuz aydınlatmalar, çalışma ortamında güvensiz hareketlerin de tetikleyicisi olmaktadır. Bu güvensiz hareket ve güvensiz şartların iyileştirilmesi ve aydınlatma konusunda farkındalığın artırılması ile