acil çıkış kapısı

Acil Çıkış ve Kaçış Yolları

Acil Çıkış ve Kaçış Yolları İşyerlerinde acil durumlarda kullanılacak olan acil çıkışlar, kaçış yolları, acil çıkış kapıları, merdivenlerin hangi özellikte olması gerektiği konusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre çıkarılmış olan “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik” te belirli tanımlamalar ve olması gereken özellikler sıralanmıştır. İşyerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının; Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya