akım trafosu

Trafolar

Trafo Nedir? Trafo, elektromanyetik indüksiyon aracılığıyla aynı frekanstaki enerjiyi akım ve gerilimlerini değiştirerek birbirine bağlayan elektrik aletidir. Ülkemizde santrallerde üretilen elektrik akımı kullanım bölgesine taşınırken çok uzun mesafeler alır. Bu taşınma esnasında iletim hatlarında ısı şeklinde ve gerilim düşümü şeklinde kayıplar meydana gelir. Kayıpları en aza indirmek için gücü sabit tutarak gerilimi yükseltmek gerekir. Elektrik enerjisinin gücünü, güç= gerilim x akım (P=VxI) olarak ifade ederiz. Güç sabit olup gerilimi yükselttiğimizde