basınçlı gaz tüplerinin güvenli depolanması

Tüpler

Basınçlı Gaz Tüpleri İle Güvenli Çalışma Tedbirleri Basınçlı Gaz Tüpleri İle İlgili TANIMLAR:   Basınçlı Madde: 21 derece sıcaklık ve 30 N/santimetrekareyi aşan basınçta alev almaz madde veya karışım 21 derece sıcaklık ve 10 N/santimetrekare basınçta gaz halinde parlayıcı veya toksik maddeleri ifade eder. *Basınçlı gazların çoğu 1380-1820 N/santimetrekare basınçtadır. Faz Durumuna Göre Basınçlı Gazlar: Sürekli Gazlar: Oksijen, N, Ar, H (Dolum basınç ve sıcaklıklarında sıvılaşmayan gazlardır) Sıvılaşan Gazlar: Karbondioksit, Propan, Protoksit D’azot (Dolum