boya hazırlama işleri

Metallerin Boya Hazırlık İşleri

Metallerin Boya Hazırlık İşleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri Sanayide ve gündelik hayatımızın her bölümünde kullandığımız metaller oksitlenmeye (paslanma) maruz kalmaktadır. Metalleri paslanmaya karşı korumanın en önemli yöntemi boya-boyamadır. Neredeyse her sanayi işyerinde boyama prosesi bulunmaktadır. Bu çalışmada metallerin boyaya hazırlanması ve boyanması işleminden bahsedilerek bu alanlarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri anlatılmaya çalışılacaktır. Metal yüzeylerinin boyanmasında boya uygulama sırası son derece önemlidir. Bu sıralama; Yüzey hazırlığı, Astarlama