Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanma Şartları

Fiili Hizmet Süresi Zammı

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir? (*Sağlık Çalışanları ilgili değişiklik eklenmiştir.) Fiili hizmet kavramı; halk arasında daha çok yıpranma payı ve eski tabirle de itibar-i hizmet olarak bilinmektedir. Genel olarak bu kavram çalışanların sigorta prim gün sayısı ve emeklilik yaş hadleri üzerinde etkili olmaktadır. Çalışma hayatında tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında 4/a(eski SSK) ve 4/c(eski Emekli Sandığı) kapsamındaki çalışan kişilere, o işte çalışmaları ve işyerinden kaynaklanan tehlike ve risklere maruz kalmaları neticesinde