Fiili Hizmet Süresi Zammı

Radyoloji / Görüntüleme Üniteleri

2.    Radyoloji / Görüntüleme Üniteleri Radyasyon, radyoloji boşlukta düz bir çizgi boyunca yayılım gösteren enerjilerdir. Bu enerjiler radyolojide iki ana grupta kullanılmaktadır. Birinci grupta kullanılan enerjiler elektromanyetik radyasyonlardır. Bunlar x-ışınları (röntgen, anjiografi, mamografi, bilgisayarlı tomografi, skopi v.b) gama ışınları nükleer tıpta radyo dalgaları ise manyetik rezonans görüntülemede kullanılmaktır. İkinci grupta bulunan elektromanyetik radyasyonlardan farklı özellik gösteren ultra ses enerjisi de ultrasonografi yönteminde kullanılmaktadır. X-ışınları ya da röntgen ışınları temas ettikleri maddelerin

Fiili Hizmet Süresi Zammı

Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir? (*Sağlık Çalışanları ilgili değişiklik eklenmiştir.) Fiili hizmet kavramı; halk arasında daha çok yıpranma payı ve eski tabirle de itibar-i hizmet olarak bilinmektedir. Genel olarak bu kavram çalışanların sigorta prim gün sayısı ve emeklilik yaş hadleri üzerinde etkili olmaktadır. Çalışma hayatında tehlikeli ve çok tehlikeli iş kollarında 4/a(eski SSK) ve 4/c(eski Emekli Sandığı) kapsamındaki çalışan kişilere, o işte çalışmaları ve işyerinden kaynaklanan tehlike ve risklere maruz kalmaları neticesinde