madenlerde basamak genişliği

Açık Ocaklarda Şev Stabilitesi

Açık Ocaklarda Şev Stabilitesi Açık işletmelerde şev açısı ve basamak yükseklikleri ile ilgili “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında yer alan EK-2’de “İşyerinde yapılacak çalışmalar sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilen toprak kayması veya çökmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alınarak planlanır. Kazı yüzeyleri ve şevlerin eğimi ve yüksekliği zeminin yapısına ve sağlamlığına ve uygulanan çalışma yöntemlerine uygun olur.” demektedir. Bu noktadan sonra devreye mühendislik girmekte ve yapılacak çalışmalarda