Geçitler

Geçitler

Geçitler

Çalışma platformları ve geçitler kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden koruyacak şekilde yapılır, boyutlandırılır, kullanılır ve muhafaza edilir.

  • Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda geçişler geniş açıklıklı, korkuluğu bulunan platformlar ile sağlanmalıdır.
  • İnşaat alanı içerisinde bulunan her bir yapının giriş-çıkış bölgesi üzeri sundurmalı geçiş yapılarak malzeme düşme riskine karşın kontrollü hale getirilmelidir. Çalışanların bu geçişi kullanması çalışanların inisiyatifine bırakılmayarak yapının tabanında bulunan bütün açıklıkların kapatılmasıyla bu bölge mecburi giriş-çıkış alanı olarak kullanılması sağlanmalıdır. Yapının gerekleri, işin durumu vb gibi etmenlerle giriş-çıkış noktalarının sayıları arttırılabilir, fakat malzeme düşmesine karşın her geçişte önlemin alınması gerekmektedir.

Yapı İşlerinde Gerçekleştirilen Diğer İşlerde Güvenli Çalışma

Çatı İşleri

  • Çatılarda veya eğik yüzeylerde yapılan çalışmalarda; çalışanların, aletlerin, diğer nesne ve malzemelerin düşmesini veya benzeri diğer riskleri önlemek amacıyla güvenli kenar koruma sistemleri, çatı merdivenleri, çalışma platformları, korkuluklu iskeleler veya dikey ve yatay yaşam hatları gibi toplu koruyucu tedbirlerin alınması gerekmektedir.
  • Ülkemizde genel olarak yatay yaşam hatları kullanılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken husus; yatay yaşam ana hattından çekilen EN 1891 standartlarında halatların çatı sınırlarını aşmaması ya da EN 360 standartlarında “geri sarımlı düşüş durdurucu” vasıtasıyla kullanılmasıdır.
  • Çalışanların çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; sağlam olmayan ve kırılgan maddeden yapılmış yüzeylerde dalgınlıkla yürümelerini veya düşmelerini önleyecek gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Duvar İşleri

  • Betonarme olarak işi biten katın bir sonraki aşaması katın temizliğinin yapılarak duvar örme işine geçilmesidir. Aslında kaba inşaatın devam ettiği süreçte katlar yükseldikçe yapılan kaba inşaata paralel olarak duvar örüm işlerinin de devam etmesi hem kalıcı proje işinin yapılmasına hem de bina güvenliğinin alınmasına olanak sağlar.
  • Duvarı örülecek katın ya da katların temizlik aşamasında iken kaba inşaat sırasında oluşturulan korkulukların olduğu bölgelerde yapının taşıyıcı elemanlarına yatay yaşam hattının bağlanabilmesi için ankraj noktalarının oluşturulması gerekmektedir. Bu uygun bağlantı noktalarından oluşturulan yatay yaşam hatlarına tam vücut emniyet kemerini bağlayan duvarcı ustası, çalışmanın olduğu aralıktaki korkulukları kaldırıp duvar örme işine geçmelidir. Bu işlemler her aks aralığı için ayrı ayrı uygulanmalıdır.

duvar1

 

Ankraj noktaları;

  • Pratik olarak kolon veya betonarme perde duvar üzerine dübellenmiş kanca,plaka vb sistemler ile ya da betonarme perde duvar üzerinde oluşan tie rod deliklerinin çiroz kilitleriyle sıkıştırılmış kilit sistemi şeklinde yapılabilir.
  • Boşluk kenarında yapılan bu duvar örme işinde sabitleneceği noktaların yukarıda tutulması hem işe engel teşkil etmeyecek hem de çalışanın boyunun yetmediği noktalarda kuracağı sıpa iskele ile çalışmasına daha uyum sağlayacaktır.

Sıva – Alçı – Boya İşleri

Katta duvar örme işlerinin bitiminin ardından kaba elektrik ve kaba mekanik işleri yapılarak sıva-alçı işlerine geçilir. Tuğla ya da gaz beton duvarın üzerinde; çapakların alınması, tamiratın yapılması, file uygulamaları, ano çıta ve köşe profillerinin yerleştirilmesi, mala ve mastar kullanılması, pürüzler için perdahlamanın yapılması gibi birçok unsurları içeren sıva-alçı işlerinde duvarın yüksek kısımlarına ulaşımın sağlanması için; uygun korkuluklu en az 60 cm genişlikli platform kullanılmalı ya da alçı-sıva işinin yapılacağı oda sıpa iskeleli platformlar ile tamamen kapatılarak yapılmalıdır.

 

Bir Cevap Yazın